Klaar voor de toekomst
Introductie

Quickscan competenties van de toekomst

Ben jij klaar voor 2020? Het World Economic Forum heeft op basis van verwachte werkgelegenheid, benodigde vaardigheden en strategie voor de toekomst een top-10 van competenties samengesteld die in 2020 voor professionals het belangrijkst zullen zijn.

Wat valt op? Creativiteit wordt steeds belangrijker, alsook het gebruik maken van elkaars kennis en belangen. Robots of andere automatiseringssystemen kunnen werk uit handen nemen, maar bedenken in de meeste gevallen geen nieuwe werkwijzen of oplossingen voor concrete problemen, en kunnen zeker onze rol als actor in een krachtenveld van belanghebbenden niet overnemen. Daarentegen verschuiven de benodigde vaardigheden in het kader van oordeelsvorming, omdat meer en meer op basis van data de beste keuzes worden voorgesorteerd. Vervolgens is het aan jou om op basis daarvan een beslissing te nemen.

In deze quickscan kan jij zelf testen of jij de competenties bezit die je in 2020 nodig zult hebben. Je krijgt daarna direct het resultaat.

Met het resultaat kun je er nog eens over nadenken of het bespreken met je collega. Wat betekent dit? Waarop kan jij je (alvast) ontwikkelen? Voor meer informatie over ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van coaching, een 360° feedback-scan of een ontwikkelassessment, neem contact op met Huub Brinkhof via 070 361 4804.

Per competentie zijn vijf gedragsindicatoren weergegeven. Geef deze indicatoren een score van 1-10 in welke mate jij dit gedrag vertoont (1 = niet op mij van toepassing / doe ik nooit; 10 = geheel op mij van toepassing / doe ik altijd). Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 5 minuten. Druk rechtsboven op ‘Start’ om te beginnen.